İSG Politikamız

İSG Politikamız

     

    Projelerini uygularken çalışanların, taşeronların ve işyerlerimize ulaşan  diğer kişilerin  (ziyaretçilerinin) sağlığını ve güvenliğini emniyetli ortamlar hazırlayarak gözetir.  Tehlikelerin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik faaliyetler en üst düzeyde planlanır ve uygulanır.

İSG mevzuatına, şartnamelere ve şirketimizin Risk Kontrol Planlamasına uygun olarak optimum teknolojiyi

ve yöntemleri seçer, uygular ve sürekli iyileştirmeleri yapar.

Bu konuda yönetimimiz gerekli önem ve titizlikle tüm çalışmaları yönetmeyi İSG Politikası olarak uygular.


© 2017 Erka Teknik İnşaat | Tüm Hakları Saklıdır. Kısa Metraj